تبلیغات

هر کیلوگوشت گوسفند 40 هزار تومان+ جدول

گوشت گوسفندی

نام محصول


قیمت

(ریال)

مشخصات بسته بندی

خورشتی بی استخوان

411000

شامل کف دست، بدون استخوان، یک و یا حداکثر دو قطعه

دنبالچه گوسفندی

 195000

 

راسته با استخوان

322000

به همراه فیله، پاک شده بدون چربی و غده پشت راسته

راسته بی استخوان

498000

بدون چربی اضافه و کاملاً تمیز

ران پاک کرده با استخوان

392000

بدون دنبالچه و چربی و غده ظاهری با 3% چربی قابل رویت

ران کامل ممتاز

392000

بسته بندی شده با پوشش استرچ فیلم و دارای برچسب مشخصات چربی گیری شده کامل بدون دنبالچه و غدد ظاهری، بدون برش و شکستگی قلم،

سردست
(با گردن، سرسینه و جناق 7 دنده)

325000

سردست، سرسینه، ماهیچه، گردن، جناق با 7 دنده بدون استخوان کتف با 3% چربی قابل رویت

کف دست با ماهیچه

387000

بدون سینه، ماهیچه، گردن، جناق و استخوان کتف

کف دست بدون ماهیچه

377000

بدون (سینه .ماهیچه.گردن.جناق.واستخوان کتف

قلوه گاه با استخوان

196000

بدون سرسینه و چربی اضافه

قلوه گاه بی استخوان

207000

بدون استخوان، بدون سرسینه و چربی اضافه

گردن

306000

کاملاً تمیز بدون آثار خون آلودگی

ماهیچه

408000

همراه با گل ماهیچه

ماهیچه پلویی

365000

شامل قلم دست و عضله متصل به آن

نام محصول


قیمت

 (ریال)

مشخصات بسته بندی

خورشتی

310000

قطعه شده (هر قطعه بیشتر از 50 گرم) صرفاً از ران و سردست

دنبالچه گوساله  

200000 

پاک شده و قطعه بندی شده به صورت حلقوی

راسته پاک کرده

340000

بدون چربی همراه با دمار (پوسته سراسری متصل به راسته)

ران پاک کرده

320000

بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت)

سردست پاک کرده

300000

بدون غده و چربی با صلابت (قوام گوشت)

قلم 

25000 

برش خرده

قلوه گاه

205000

بدون چربی و پوست اضافه

گردن

278000

کاملاً پاک شده

ماهیچه

320000

برش خورده

رفع مسئولیت

مطالب از سایت های مجاز و ایرانی جمع آوری شده و لذا در صورت وجود مشکل از طریق گزارش تخلف با ما در میان بگذارید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

هاب پرس 98 پلی